Cork Janosa
výroba korkových zátok


Základné informácie o 
korkových zátkach a o výrobkoch firmy
CORK JANOSA


VÝROBA, SKLADOVANIE, OŠETROVANIE A POTLAČ KORKOVÝCH ZÁTOK


Korkové zátky vyrobené a doposiaľ neošetrené môžu byť skladované takmer neobmedzenú dobu pri predpoklade, že bude zabránené styku s pliesňami, nadmernou vlhkosťou alebo suchom a že nebudú vystavené pôsobeniu zápachov, ktoré má korok tendenciu absorbovať. Pred použitím na fľašovanie, a teda dodaním klientovi je potrebné zátky ošetriť. Po tomto ošetrení by zátka mala byť použitá do doby 4-6 mesiacov, pretože po ošetrení prichádza k ich postupnému tvrdnutiu a tým by mohlo prísť pri fľašovaní k mrveniu alebo k problémom s vyťahovacou silou pri otváraní fľaše. Zátky všeobecne môžu byť so zrazenými hranami (všetky "AGLO" zátky, STERI zátky a niektoré typy 1+1 zátok) alebo s ostrými hranami, ďalej môžu byť zátky bielené, polovične bielené (obvykle pri prírodných zátkach) alebo môžu byť ponechané v prírodnej, tmavej farbe korku. Zátky pre Champagne fľaše sa používajú v prírodnej farbe, ostatné zátky sa používajú väčšinou bielené.

Ošetrenie sa vykonáva:
- silikónom
- parafínom
- kombináciou parafínu a silikónu

Ošetrenie pomáha tomu, aby bola zátka poddajnejšia pri fľašovaní, dobre tesnila a dala sa následne dobre vytiahnuť z fľaše. Typ ošetrenia si zvolí zákazník na základe svojich vlastných skúseností a preferencií a tiež podľa typu používanej výroby (pre pasterizované výrobky sa napríklad nedá použiť parafínovaná zátka pretože po zahriatí pri pasterizácii prichádza k odkvapkávaniu parafínu). Najčastejšie je ošetrenie silikónom s teflonovou prísadou. Ďalším typom úpravy je potlač na prianie zákazníka, prípadne vypálenie textu či loga na konce zátok. Zátky sa najskôr potláčajú a potom ošetrujú. Na potlač musí zákazník dodať podklad, ktorý sa u nás spracuje a obvykle v niekoľkých variantoch ponúkne zákazníkovi, ktorý si môže vybrať alebo návrhy ďalej upravovať. Potlač je v cene zátok, pri vypaľovaní, je k cene treba pripočítať cca 0,10 - 0,20 CZK za 1 kus zátky. Pri vypaľovaní je treba počítať s dlhšou dodacou lehotou asi o 1 týždeň od objednania oproti objednávke, ktorá je iba tlačená. V priebehu ošetrenia sú zátky tiež zbavené prachu (1x pred potlačením a 1x pred vlastným ošetrením) a sterilizované horúcim vzduchom. Každé ošetrenie je voliteľné zákazníkom a na cene výsledného produktu sa už neodrazí.

VZORKY

Potom, keď zákazník vyšpecifikuje zátky, o ktoré má konkrétny záujem (nie je ich väčšinou viac ako 3-5 druhov), je zabezpečená dodávka funkčných, podľa špecifikácie zákazníka čerstvo ošetrených zátok k zákazníkovi na vyskúšanie. Zvyčajne sa zátky skúšajú tým dlhšie, čím ide o kvalitnejšie zátky, doba skúšania môže trvať rádovo i mesiace. Obvykle sa jedná o 50-1000 ks z každého zvoleného druhu. Tieto vzorky sú poskytované bezplatne. Potom, ako zákazník zátky vyskúša vo fľašiach môže začať záverečné jednanie o cene, potlači, balení, termínoch atď. U zátok s plastovou hlavou je zákazníkovi na vyskúšanie ponúknutá zátka s korkom presne podľa špecifikácie zákazníka, ale s hlavou bez loga zákazníka, iba v jednofarebnom plastovom (najlacnejšom) vyhotovení. Následne, ako zákazník zátky vyskúša a odsúhlasí kvalitu, je vyrobená (ak je požadovaná) aj hlava podľa zákazníkovej špecifikácie, teda vo farbe a prevedení podľa želania zákazníka.

BALENIE KORKOVÝCH ZÁTOK

Zátky sú balené v igelitových vreckách od 500 ks (zátky Champagne) až 2000 ks (bežná aglomerovaná zátka), vo vákuu a ochrannej atmosfére SO2. Tieto PVC vrecká sú ďalej uložené v lepenkových kartónoch o rozmeroch 79 x 40 x 62 cm (D x Š x V) a celkovom objeme cca 5 ks PE vreciek v kartónovej krabici, u zátok "Champagne" je to 6 PE vreciek. Ďalej môžu byť PE vrecká balené tiež vo veľkých pletených plastových POP vreciach o rozmeroch 90 x 120 cm tiež s kapacitou cca 5 ks PE vreciek a obvykle 5-8000 ks zátok celkom. Tieto vrecia sú výhodné pre balenie tam, kde je požadované maximálne vyťaženie dopravného prostriedku, ktorý pojme viac vriec ako kartónových krabíc, a tiež preto, že obzvlášť malí vinári môžu neskôr prázdne vrecia na niečo využiť, pričom s kartónmi (a ich likvidáciou) majú skôr problémy. Hmotnosť kartónovej krabice alebo vreca je medzi 20-30kg, podľa typu zátok. Na EUR paletu je možné naložiť 11 kartónov a rozmery takej palety potom budú 120 x 80 x 240 cm (D x Š x V). Na bežný typ kamiónu je možné naložiť 33 ks paliet. Na menšie nákladné auto sa na paletu nakladá iba 8 alebo 9 kartónov kvôli obmedzeniu výšky palety, ktorá potom bude mať rozmery 120 x 80 x 175 cm (D x Š x V) v prípade 8 kartónov a 120 x 80 x 197 cm (D x Š x V) v prípade 9 ložených kartónov. Ku každému druhu zátky existuje technická špecifikácia, kde sú uvedené mechanické a chemické vlastnosti zátok vrátane použitých noriem a povolených tolerancií. Ku každej jednotlivej dodávke zátok je vystavený a existuje kontrolný list s výsledkami kontrolných meraní daných pre konkrétnu dodávku.

Ideálne skladovacie podmienky


Zátky by po dodaní od výrobcu mali byť spotrebované (použité na fľašovanie) do 3 mesiacov.

Zátky by mali byť skladované v suchých a vetraných priestoroch, mimo dosah slnečného žiarenia a zdrojov zápachu alebo kontaminácie.

Zátky by nikdy nemali byť skladované spolu s chemickými výrobkami, pesticídmi, fungicídmi a výrobkami obsahujúcimi zlúčeniny chlóru. Nemali by tiež byť skladované spolu s drevenými výrobkami (napríklad drevené palety) ošetrenými pentachlórofenolom (PCP).

Ideálne skladovacie podmienky sú nasledovné:

Dodržiavanie týchto skladovacích podmienok je zárukou udržania dobrej kvality zátok až do doby ich použitia na fľašovanie.

Zásady pre správne fľašovanie


Aby sme dosiahli vynikajúce výsledky pri fľašovaní vína, je nevyhnutné brať do úvahy pokyny výrobcu stáčacej linky alebo zariadenia a dodržiavať pokyny na údržbu tohoto zariadenia.

Ako nevyhnutné minimum na zaistenie bezproblémového fľašovania môžeme poradiť nasledujúce:

Ideálne kapacity zátkovania sú:

Po uzatvorení musí byť fľaša v zvislej polohe minimálne 3 minúty, táto doba je nevyhnutná na to, aby korok bol schopný vyvinúť dostatočnú silu na steny hrdla fľaše.

konkurencia
 

nemoc korku
tca

životnosť
korkových zátok

© Cork Janosa, s.r.o. 2018 |  tvorba www, firemné a svadobné videá 
SKILL production

| Sú tieto stránky responzívne?