Cork Janosa
produkcja korkowych zatyczek


Podstawowe informacje o  
korkowych zatyczkach


produkcja, przechowywanie, impregnacja oraz druk korkowych zatyczek


Korkowe zatyczki wyprodukowane i na razie nie ozonowane mogą być przechowywane niemal bez ograniczeń czasowych w przypadku, że nie dojdzie do kontaktu z pleśnią, nie będą przechowywane w środowisku zbyt wilgotnym lub zbyt suchym, ani też nie będą na nie działać aromaty, które korek ma tendencję pochłaniać. Przed użyciem do butelkowania, a więc dostarczeniem do klienta potrzeba zatyczki impregnować, po tym procesie zatyczka powinna być zużyta w okresie 4 - 6 miesięcy, ponieważ później stopniowo twardnieje, co mogłoby spowodować kruszenie się korku przy butelkowaniu lub pojawienie się problemów przy wyciąganiu korka podczas otwierania butelki. Zatyczki ogólnie mogą być ze ściętymi krawędziami (wszystkie "AGLO" zatyczki, STERI zatyczki i niektóre typy 1+1 zatyczek) lub z ostrymi krawędziami, dalej mogą być zatyczki bielone, bielone częściowo (zwykle u zatyczek naturalnych) lub mogą być pozostawione w naturalnym, ciemnym kolorze korku. Zatyczki do Champagne butelek używane są w kolorze naturalnym, inne zatyczki bywają zwykle bielone.

Impregnowanie może być przeprowadzane za pośrednictwem:
- silikonu
- parafiny
- kombinacji parafiny i silikonu

Impregnowanie służy do tego, by zatyczka była elastyczniejsza podczas butelkowania, była szczelna i można ją było później dobrze wyciągnąć z butelki. Rodzaj impregnacji wybierany jest przez klienta na podstawie jego własnych doświadczeń i preferencji, jak również w zależności od używanego typu produkcji (do produktów pasteryzowanych nie można np. użyć parafinowanej zatyczki, ponieważ po zagrzaniu w procesie pasteryzacji dochodzi do skapnięcia parafiny). Najczęściej używane jest impregnowanie silikonem z dodatkiem teflonu. Zatyczki mogą być uszlachetnione nadrukiem według życzenia klienta, ewentualnie wypaleniem tekstu lub logo na końcach zatyczek. Najpierw wykonuje się nadruk, później impregnuje. Do wykonania nadruku klient musi dostarczyć podkłady, które są u nas przerabiane i zwykle w kilku wersjach przekazywane klientowi, by mógł sobie wybrać lub projekty dalej poprawiać. Nadruk jest wliczony w cenę zatyczki, o ile chodzi o wypalanie, należy do ceny doliczyć ok. 0,10 - 0,20 CZK za sztukę. Przy wypalaniu należy się również liczyć z o 1 tydzień wydłużonym terminem dostawy w porównaniu z zatyczką z nadrukiem. W procesie impregnacji zatyczki są pozbawione pyłu (1 x przed nadrukiem i 1 x przed impregnacją) oraz sterylizowane gorącym powietrzem. Rodzaj impregnacji, nadruku itp. jest wybierany przez klienta i na cenę gotowego produktu nie ma wpływu.

PRÓBKI

Kiedy klient wyspecyfikuje zatyczki, jakie go interesują (zwykle nie więcej niż 3-5 rodzajów ), zapewniamy dostawę funkcjonujących, według życzenia klienta świeżo impregnowanych zatyczek do wypróbowania. Zwykle zatyczki próbowane są tym dłużej, im ich jakość jest lepsza, czas ten wynosi niekiedy nawet kilka miesięcy. Zwykle ich ilość wynosi 50 -1000 sztuk od jednego rodzaju. Próbki przekazywane są nieodpłatnie. Kiedy klient wypróbuje zatyczki w butelkach, można zacząć końcowe rokowania o cenie, nadruku, pakowaniu, terminach itp. U zatyczek z plastikową główką klient dostaje do wypróbowania zatyczkę z korkiem dokładnie według życzenia, ale z jednokolorową plastikową (najtańszą) główką bez logo klienta. Po wypróbowaniu i zatwierdzeniu jakości, jej wygląd dostosowuje się do życzenia klienta (kolor, logo, ...)

PAKOWANIE KORKOWYCH ZATYCZEK

Zatyczki pakowane są do foliowych woreczków od 500 szt. (zatyczki champagne) aż po 2 000 szt. (zwykłe sklejane zatyczki ) w próżni i atmosferze ochronnej SO2. Worki są jeszcze ułożone w kartonowych pudłach o rozmiarach 79x40x62 cm (D x Sz x W) i pojemności ok. 5 szt. PE worków w pudle, u zatyczek "champagne" 6 szt. PE worków. Dalej mogą być PE worki pakowane również do dużych dzianych plastikowych POP worków o rozmiarach 90x120 cm również o pojemności ok. 5 szt. PE worków , zwykle w sumie 5-8000 szt. zatyczek. Worki pakowane w ten sposób są wygodne zwłaszcza tam, gdzie istnieje potrzeba maksymalnego wykorzystania środka transportu, który pojmie więcej worków niż kartonów, jak również dlatego, że zwłaszcza drobni producenci wina mogą je wykorzystać do innych celów, a z likwidacją kartonów mają raczej problemy. Waga kartonu lub worka waha się między 20-30kg w zależności od rodzaju zatyczek. Na EUR paletę można umieścić 11 kartonów, rozmiary danej palety wynoszą w tym przypadku 120x80x240 cm (D x Sz x W). Na klasyczny samochód typu TIR można naładować 33 szt. palet. Na mniejszą ciężarówkę mieści się tylko 8 lub 9 kartonów, według wysokości palety, która będzie miała rozmiary 120x80x175 cm (D x Sz x W) przy 8 kartonach i 120x80x197 cm (D x Sz x W) przy 9 kartonach. Dla każdego rodzaju zatyczki istnieje specyfikacja techniczna, gdzie podane są mechaniczne i chemiczne właściwości zatyczek włącznie z używanymi normami oraz dozwolonymi odchyleniami. Dla każdej dostawy zatyczek wystawiana jest karta kontrolna z wynikami pomiarów kontrolnych dla konkretnej partii.

Idealne warunki przechowywania


Zatyczki powinny być zużyte (użyte do butelkowania) do 3 miesięcy od dostarczenia ich przez producenta.

Zatyczki należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, poza zasięgiem promieniowania słonecznego czy też źródeł zapachów lub zanieczyszczeń.

Zatyczki nie powinny być nigdy przechowywane razem ze środkami chemicznymi, pestycydami, środkami grzybobójczymi oraz produktami zawierającymi związki chloru. Nie powinny być również przechowywane razem z produktami z drewna (np. palety drewniane) poddanymi działaniu pięciochlorku fenolu (PCP).

Idealne warunki przechowywania są następujące

Dotrzymywanie danych warunków przechowywania gwarantuje utrzymanie dobrej jakości zatyczek aż do czasu ich użycia do butelkowania.

Zasady właściwego butelkowania


By osiągnąć odpowiednie wyniki przy butelkowaniu wina należy brać pod uwagę wskazówki producenta linii rozlewania lub urządzenia oraz dotrzymywać wskazówki do utrzymywania danego urządzenia.

Niezbędne minimum dla zapewnienia bezproblemowego butelkowania:

Idealna wydolność produkcji wynosi:

Po zamknięciu powinna butelka zostać w pozycji pionowej minimalnie przez 3 minuty, czas ten niezbędny jest do tego, by korek mógł rozwinąć dostateczną siłę przeciw ścianom szyjki butelki.

choroba korku
tca

žywotność zatyczek
korkowych

© Cork Janosa, s.r.o. 2018 |  tvorba www, firemní a svatební videa 
SKILL production

| Jsou tyto stránky responsivní?